Beharing of overbeharing?

Niet iedereen beschouwt beharing als ‘overbeharing’!