Privacybeleid

Huidverzorgingssalon Ellie, gevestigd aan Molenstraat 32 6691 HN, Gendt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Molenstraat 32
6691 HN, Gendt
t. 0481-420058
www.huidverzorgingssalon-ellie.nl
info@huidverzorgingssalon-ellie.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Huidverzorgingssalon Ellie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Huidverzorgingssalon Ellie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van jongeren dan 16 jaar
 • Gezondheidsgegevens, het is bij sommige behandelingen voor mij noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@huidverzorgingssalon-ellie.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.
Huidverzorgingssalon Ellie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling
 • Foto’s voor het gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)

Geautomatiseerde besluitvorming
Huidverzorgingssalon Ellie neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Huidverzorgingssalon Ellie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je hebt altijd het recht mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Dit kan mondeling of schriftelijk, ik zal dan aansluitend je persoonsgegevens verwijderen en vernietigen.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik
Om het gebruik van mijn website te meten gebruikt Huidverzorgingssalon Ellie de dienst Google Analytics, welke geen inbreuk maakt op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidverzorgingssalon Ellie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@huidverzorgingssalon-ellie.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Huidverzorgingssalon Ellie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Mijn privacyverklaring kan worden gewijzigd, ik adviseer je om regelmatig mijn privacyverklaring te bekijken.

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig
Huidverzorgingssalon Ellie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw contact toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via  info@huidverzorgingssalon-ellie.nl

Huidverzorgingssalon Ellie heeft de volgende maatregel genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Papieren Klantendossiers bewaar ik in een afgesloten kast
 • Mijn website is beveiligd met een https versleuteling/groen slotje

Mei 2018